دو هدیه خداوند پریا و آریا
تاريخ : - | - | نویسنده : حمید و شادی
دو هدیه خداوند پریا و آریا

دو هدیه خداوند پریا و آریا
ابن وبلاگ را برای دو هدیه خداوند به زندگیمان مینویسیم ، تا تشکری باشه از خداوند به خاطر وجودشون و یاد آوری عشقی باشه بینمون

Email :

بن وبلاگ را برای دو هدیه خداوند که به زندگیمان ارزانی داشته مینویسیم ، تا تشکری باشه از خداوند به خاطر وجودشون و یاد آور عشقی باشه بینمون تا هر زمان که به آنها نگاه میکنیم لحظه لحظه عشقمان رادر وجود شان تجلی کنیم.[موضوع : <-PostCategory->]